Eesti keeles
In English

Valimiskomisjon registreeris Euroopa Parlamendi liikmed

Suurenda teksti suurustVähenda teksti suurustAva printvaade
26.06.2009

Lähtuvalt Riigikohtu otsusest lugeda kehtetuks Palupera valla valimisjaoskonnas nr 2 antud 137 hääletamissedelit, Tallinna linna valimisjaoskonnas nr 79 antud 48 hääletamissedelit ja Urvaste valla valimisjaoskonnas nr 1 antud 16 hääletamissedelit, millel puudusid kaks jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendit, kinnitas Vabariigi Valimiskomisjon oma tänasel istungil hääletamistulemuste uue protokolli. Kuna hääletamissedelite kehtetuks tunnistamine ei põhjusta valimistulemuse muutust, mis tingiks mandaatide ümberjaotamist,  registreeris valimiskomisjon vastavalt seadusele Euroopa Parlamendi liikmed:

1. Edgar Savisaar – Eesti Keskerakond

2. Indrek Tarand – üksikkandidaat

3. Kristiina Ojuland – Eesti Reformierakond

4. Siiri Oviir – Eesti Keskerakond

5. Tunne-Väldo Kelam – Isamaa ja Res Publica Liit

6.  Ivari Padar – Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks valimiskomisjoni otsuse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Vabariigi Valimiskomisjon edastab otsuse Euroopa Parlamendile.

Valimiskomisjon registreeris ka Euroopa Parlamendi asendusliikmed. Asendusliikmeteks registreeritakse valimata jäänud kandidaadid sama erakonna nimekirjas määratud järjestuses. Kui asendatav liige kandideeris üksikkandidaadina, saab Euroopa Parlamendi liikmeks asendusliige, kes on määratud nimekirjade ja üksikkandidaatide vahel jaotatud lisamandaadi alusel. Lisamandaatide jaotamise aluseks on erakondade ja üksikkandidaatide võrdlusarvude tabel.

Erakondadele ja üksikkandidaadile Indrek Tarandile, kes kogusid üleriigiliselt vähemalt 5% häältest, otsustas valimiskomisjon seadusest lähtuvalt kautsjoni tagasi maksta. Tagastamisele mittekuuluv 1 131 000 krooni suurune kautsjon kantakse riigituludesse.