Infoleht 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta

Valimiste info asub

www.valimised.ee

+ + +