Info hääletamise korraldajale

Hiljemalt 5. septembril võib valimistel osalev erakond või valimisliit esitada valla- või linnasekretärile või ühinevates valdades valla või linna valimiskomisjoni esimehele ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi iga valimisjaoskonna kohta.
Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusoleku näidist võib kasutada komisjoni liikmekandidaatide andmete ja nõusoleku kogumisel.
Valla- või linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja vähemalt 4 liiget ja vähemalt 2 asendusliiget hiljemalt 25. septembril. Ühinevates kohaliku omavalitsuste üksustes nimetab komisjoni esimehe, liikmed ja asendusliikmed valla või linna valimiskomisjon.

 

Seotud failid
Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusoleku näidis (RTF) (PDF)

+ + +