Pühapäeval on kohalikud valimised

Pühapäeval, 20. oktoobril on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 9:00 – 20:00. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Hääletamissedelile tuleb selgelt ja arusaadavalt kirjutada kandidaadi number.

Valimispäeval toimub ka kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Selleks esitab valija oma elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse hiljemalt 20. oktoobril kella14-ni. Hääletamiskasti saab koju tellida ka telefoni teel, aga seda üksnes valimispäeval kell 9:00 –14.00.

Teadmiseks toimetustele: elektrooniliselt antud häälte avalik lugemine toimub pühapäeval kell 19:00 – 20:00 Toompea lossi konverentsisaalis. Ajakirjanikud pääsevad lossi töötõendi ettenäitamisel. Konverentsisaali sisenemisel tuleb jätta hoiule sidevahendid. Valimisseaduse kohaselt võib hääletamistulemusi avaldada alles pärast kella 20 ja seetõttu ei saa keegi kohalviibijaist enne kella 20 ruumist lahkuda.

Valimiste infotelefon on 631 6633, ajakirjanike kontakttelefon on 5291403. Kõige operatiivsemat informatsiooni valimispäeva kohta saab veebilehelt www.vvk.ee ja valimistulemustest http://kov2013.vvk.ee/.
 

+ + +