Riigikogu koguneb Vabariigi Presidenti valima 3. oktoobril

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ning Vabariigi Presidendi valimise seadusele Vabariigi Presidendi ettepanekul Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu täiendava istungi esmaspäeval, 3. oktoobril algusega kell 13. Istungi päevakorras on Vabariigi Presidendi valimine.

Valimistoimingud algavad taas Riigikogu I hääletusvoorust ning sellele eelnevast kandidaatide ülesseadmisest.

 

+ + +