Toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

  1993 1996 1999 2002 2005 2009 2013
Rahvaarv (1. jaan) 1 511 303 1 465 364 1 379 237 1 383 510 1 358 850 1 335 740 1 320 174
Valijaid 880 296 879 034 1 052 404 1 021 439 1 059 292 1 094 317 1 086 935
 sh Eesti kodanikke 709 611 807 919 856 030 856 845 886 741 909 003 904 103
 EL kodanikke - - - - 4 704 9 786 18 378
 välismaalasi 170 685 71 115 196 374 164 594 167 847 175 528 164 454
Hääletanuid 463 443 461 653 524 453 536 044 502 504 662 813 630 050
Hääletamisest osavõtt (%) 52,6 52,5 49,8 52,5 47,4 60,6 58,0
Kehtivaid sedeleid 454 720 457 007 518 582 529 596 496 336 658 213 625 336
Kehtetuid sedeleid 8 723 4 616 5 860 6 448 6 168 4 600 4 714
Kehtetute sedelite osakaal (%) 1,9 1,0 1,1 1,2 1,2 0,7 0,7
Eelhääletanuid 80 987 127 460 95 449 105 637 148 490 236 528 265 208
 sh elukohas - - 87 909 96 872 120 012 107 005 90 543
 väljaspool elukohta - - 7 540 8 765 19 191 25 210 40 857
 elektrooniliselt - - - - 9 287 104 313 133 808
Eelhääletanute osakaal hääletanutest (%) 17,5 27,6 18,2 19,7 29,6 35,7 42,1
Kodus hääletanuid statistika puudub statistika puudub 16 299 17 158 11 026 9 703 9 327
Kodus hääletanute osakaal hääletanutest (%) - - 3,1 3,2 2,2 1,5 1,0
Valdu ja linnu 254 254 247 241 227 226 215
Mandaate 3 522 3 453 3 355 3 273 3 111 3 076 2 951
  7 – 12 mandaati 106 106 108 109 105 107 102
 13 – 16 mandaati 102 108 92 82 69 68 63
 17 – 20 mandaati 23 20 29 28 28 26 25
 21 – 30 mandaati 17 15 13 17 21 21 21
 31 – ... mandaati 6 5 5 5 4 4 4
Valimisringkondi 322 273 264 251 240 234 222
Valdu ja linnu, kus üks ringkond 202 247 241 238 224 224 214
Valimisjaoskondi 706 678 668 656 660 632 582
Erakondi 15 28 18 20 17 14 9
 osalevad 12 19 14 13 11 8 6
 oma nimekirjaga 12 11 12 13 11 8 6
Nimekirju 844 773 768 874 912 912 923
 sh erakondade nimekirju (%) 106
(12,6)
122
(15,8)
180
(23,4)
632
(72,3)
726
(79,6)
588
(64,5)
631
(68,4)
 erakondade valimisliite (%) - 30
(3,9)
18
(2,4)
- - - -
 valimisliitude nimekirju (%) 738
(87,4)
621
(80,3)
570
(74,2)
242
(27,7)
186
(20,4)
324
(35,5)
292
(31,6)
Kandidaate 8 971 11 128 12 801 15 203 14 656 15 322 14 784
 sh üksikkandidaate 807 409 159 121 67 159 101
Kandidaate mandaadi kohta 2,5 3,2 3,8 4,6 4,7 5,0 5,0
Kandidaatide keskmine vanus statistika puudub statistika puudub 44,6 44,8 44,6 44,7 46,2
Kandidaatidest              
 mehi (%) 6 436
(71,7)
7 454
(67,0)
8 239
(64,4)
9 464
(62,3)
8 893
(60,7)
9 385
(61,3)
8 872
(60,0)
 naisi (%) 2 535
(28,3)
3 674
(33,0)
4 562
(35,6)
5 739
(37,7)
5 763
(39,3)
5 937
(38,7)
5 912
(40,0)
Valituks osutunute keskmine vanus statistika puudub statistika puudub 45,3 46,4 47,0 46,7 47,7
Valituks osutunutest              
 mehi (%) 2 649
(76,1)
2 533
(73,4)
2 404
(71,7)
2 345
(71,6)
2 191
(70,4)
2 166
(70,4)
2 034
(68,9)
 naisi (%) 834
(23,9)
920
(26,6)
951
(28,3)
928
(28,4)
920
(29,6)
910
(29,6)
917
(31,1)

+ + +