Toimunud rahvahääletused

  1992 RH Põhiküsimus 1992 RH Lisaküsimus 2003 RH
Hääletajate arv 669 080 669 080 867 714
Hääletanute arv 446 708 446 478 555 835
Osalus, % 66,8 66,8 64,1
Kehtivad sedelid 444 014 442 799 553 111
Kehtetud sedelid 2694 3679 2724
Kehtetute sedelite osakaal % 0,6 0,8 0,5
Eelhääletanute koguarv 162 291 162 291 183 867
Eelhääletanute osakaal hääletanutest, % 24,26 24,26 20,1
Kodus hääletanute arv statistika puudub statistika puudub 6803
Osakaal hääletanutest % - - 1,2

 

+ + +