Riigikogu juhatuse valimine 5. oktoobril 1992

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 101 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 valimissedel. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt: 

Kandidaat            

   Hääli   

Ülo Nugis

53

Riivo Sinijärv

47

Ülo Nugis valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 7 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt: 

Kandidaat                 Hääli    
Tunne Kelam

50

Edgar Savisaar

41

Tunne Kelam ja Edgar Savisaar valiti Riigikogu aseesimeesteks.

 

+ + +