Riigikogu juhatuse valimine 14. oktoobril 1993

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 97 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 15 valimissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                       Poolt antud hääli
Ülo Nugis

82

Ülo Nugis valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 96 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 5 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Ignar Fjuk

20

Tunne Kelam

42

Edgar Savisaar

29

Tunne Kelam ja Edgar Savisaar valiti Riigikogu aseesimeesteks.

+ + +