Riigikogu juhatuse valimine 17. oktoobril 1994

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 93 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 4 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat               Hääli   
Ülo Nugis

54

Ignar Fjuk

35

Ülo Nugis valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 94 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 4 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                        Hääli    
Tunne-Valdo Kelam

35

Tiit Käbin

24

Edgar Savisaar

31

Tunne-Valdo Kelam ja Edgar Savisaar valiti Riigikogu aseesimeesteks.

+ + +