Riigikogu juhatuse valimine 1995. aastal

Riigikogu juhatuse valimine 21. märtsil 1995

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuid valimissedeleid ei olnud. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                       Hääli
Ülo Nugis

48

Toomas Savi

52

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai 100 ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 4 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                    Hääli    
Arnold Rüütel

42

Edgar Savisaar

52

Arnold Rüütel ja Edgar Savisaar valiti Riigikogu aseesimeesteks.

Riigikogu aseesimeeste valimine 20. aprillil 1995

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 90 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 2 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                    Hääli    
Arvo Junti

58

Tunne Kelam

30

Arvo Junti valiti Riigikogu aseesimeheks.

+ + +