Riigikogu juhatuse valimine 14. märtsil 1996

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 7 valimissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                        Poolt  Vastu
Toomas Savi

80

11

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 valimissedel. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Arvo Junti

21

Tunne Kelam

26

Arnold Rüütel

51

Arnold Rüütel valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Tunne Kelam teiseks aseesimeheks.

+ + +