Riigikogu juhatuse valimine 13. märtsil 1997

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 7 valimissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                        Poolt  Vastu
Toomas Savi

79

13

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 3 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                       Hääli    
Tunne-Väldo Kelam

34

Ants Käärma

36

Siiri Oviir

25

Ants Käärma valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Tunne-Väldo Kelam teiseks aseesimeheks.

+ + +