Riigikogu juhatuse valimine 12. märtsil 1998

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 93 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 5 valimissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                        Poolt  Vastu
Toomas Savi

63

25

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 94 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 11 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Tunne-Väldo Kelam

29

Krista Kilvet

8

Ants Käärma

46

Ants Käärma valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Tunne-Väldo Kelam teiseks aseesimeheks.

+ + +