Riigikogu juhatuse valimine 18. märtsil 1999

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 101 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 valimissedel. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Ants Käärma

45

Toomas Savi

55

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 101 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 2 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Tunne-Väldo Kelam

55

Siiri Oviir

44

Tunne-Väldo Kelam valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Siiri Oviir teiseks aseesimeheks.

+ + +