Riigikogu juhatuse valimine 08. märtsil 2001

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 38 valimissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                  PooltVastu
Toomas Savi

51

9

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 18 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Tunne-Väldo Kelam

44

Peeter Kreitzberg

36

Tunne-Väldo Kelam valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Peeter Kreitzberg teiseks aseesimeheks.

 

 

 

+ + +