Riigikogu juhatuse valimine 28. veebruaril 2002

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 92 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 8 valimissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Poolt   Vastu
Toomas Savi

67

17

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 92 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 8 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Tunne-Väldo Kelam

38

Peeter Kreitzberg

46

Peeter Kreitzberg valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Tunne-Väldo Kelam teiseks aseesimeheks.

 

 

 

+ + +