Riigikogu juhatuse valimine 31. märtsil 2003

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 30 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Poolt         Vastu    
Ene Ergma

66

3

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 4 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Peeter Kreitzberg

27

Toomas Savi

57

Peeter Tulviste

11

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Peeter Kreitzberg teiseks aseesimeheks.

 

 


+ + +