Riigikogu juhatuse valimine 2004. aastal

Riigikogu juhatuse valimine 25. märtsil 2004

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai 96 ja hääletamisest võttis osa 95 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 16 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Tunne-Väldo Kelam

25

Ene Ergma

54

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 96 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 hääletamissedel. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Toomas Savi

50

Enn Eesmaa

18

Peeter Kreitzberg

27

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Peeter Kreitzberg teiseks aseesimeheks.

 

Riigikogu juhatuse erakorraline valimine 13. septembril 2004

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai 98 ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 2 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Rein Lang

39

Toomas Varek

28

Peeter Kreitzberg

29

Rein Lang valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Peeter Kreitzberg teiseks aseesimeheks.

 

+ + +