Riigikogu juhatuse valimine 2005. aastal

Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine 7. märtsil 2005

Hääletamissedeli sai 94 ja hääletamisest võttis osa 92 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 20 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Andres Lipstok

45

Peeter Kreitzberg

27

Andres Lipstok valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Peeter Kreitzberg teiseks aseesimeheks.

   

Riigikogu juhatuse valimine 24. märtsil 2005

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai 100 ja hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 hääletamissedel. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Ene Ergma

66

Peeter Kreitzberg

32

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks ei tunnistatud ühtegi hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Andres Lipstok

34

Peeter Tulviste

32

Toomas Varek

34

Otsustati võrdselt hääli kogunud kandidaatide Andres Lipstoki ja Toomas Vareki vahel korraldada valimise lisavoor.

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 64 Riigikogu liiget. Kehtetuks ei tunnistatud ühtegi hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Andres Lipstok

33

Toomas Varek

31

Andres Lipstok valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Toomas Varek teiseks aseesimeheks.  

Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine 13. juunil 2005

Hääletamissedeli sai 82 ja hääletamisest võttis osa 81 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 3 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Toomas Varek

50

Taavi Veskimägi

28

Toomas Varek valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Taavi Veskimägi teiseks aseesimeheks.

+ + +