Riigikogu juhatuse valimine 23. märtsil 2006

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 95 Riigikogu liiget. Kehtetuks ei tunnistatud ühtegi hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Toomas Varek

54

Peeter Tulviste

41

Toomas Varek valiti Riigikogu esimeheks.

   

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 95 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 2 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Maret Maripuu

61

Ene Ergma

32

Maret Maripuu valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Ene Ergma teiseks aseesimeheks.

+ + +