Riigikogu juhatuse valimine 2. aprillil 2007

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati üks hääletamissedel. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Poolt         Vastu    
Ene Ergma

91

6

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

   

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 5 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Kristiina Ojuland

55

Jüri Ratas

38

Kristiina Ojuland valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

+ + +