Riigikogu juhatuse valimine 27. märtsil 2008

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 93 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 8 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Poolt         Vastu    
Ene Ergma

83

2

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

   

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 91 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 3 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Kristiina Ojuland

50

Jüri Ratas

38

Kristiina Ojuland valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

+ + +