Riigikogu juhatuse valimine 2009. aastal

Riigikogu juhatuse valimine 26. märtsil 2009. aastal

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 94 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 9 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Poolt         Vastu    
Ene Ergma

74

11

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

   

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 93 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 5 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Kristiina Ojuland

52

Jüri Ratas

36

Kristiina Ojuland valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

 

Riigikogu aseesimeeste valimine 15. juunil 2009. aastal

 

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 0 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Jüri Ratas

49

Keit Pentus

51

Keit Pentus valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

+ + +