Riigikogu juhatuse valimised 25. märtsil 2010. aastal

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 3 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                  Hääli
Ene Ergma

55

Indrek Saar

42

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

   

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 hääletamissedel. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Keit Pentus

52

Jüri Ratas

47

Keit Pentus valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

 

+ + +