Riigikogu juhatuse valimised 4. aprillil 2011

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 101 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 0 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

KandidaatPooltVastu
Ene Ergma

59

42

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

 

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 101 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 3 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

KandidaatHääli
Jüri Ratas

46

Laine Randjärv

52

Laine Randjärv valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

+ + +