Riigikogu juhatuse valimised 22. märts 2012

 Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 96 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 hääletamissedel. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat Hääli
Eiki Nestor

42

Ene Ergma 53

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

 

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 97 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 3 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat Hääli
Laine Randjärv

49

Jüri Ratas

45

Laine Randjärv valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

+ + +