Riigikogu juhatuse valimised 21. märts 2013

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 6 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat

Poolt antud häälte arvVastu antud häälte arv

Ene Ergma

81

13

Ene Ergma valiti Riigikogu esimeheks.

 

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 3 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat

Hääli

Jüri Ratas

31

Laine Randjärv

38

Eiki Nestor 28

Laine Randjärv valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.  

+ + +