Toimunud Riigikogu valimised

  1992 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Rahvaarv (1. jaan) 1 554 878 1 448 075 1 379 237 1 375 190 1 342 920 1 329 660 1 313 271
Valijaid 689 319 791 957 857 270 859 714 897 243 913 346 899 793
Hääletanuid 467 628 545 801 492 356 500 686 555 463 580 264 577 910
  sh välisriigis 9 349 6 678 3 294 1 915 2 265 2 763 3 998
   hääletamissedeliga 9 349 6 678 3 294 1 915 2 146 1 568 1 251
   elektrooniliselt - - - - 119 1 195 2 747
Hääletamisest osavõtt (%) 67,8 68,9 57,4 58,2 61,9 63,5 64,2
Kehtivaid sedeleid 458 247 540 699 484 239 494 888 550 213 575 133 574 153
Kehtetuid sedeleid 9 381 5 102 8 117 5 798 5 250 5 131 3 757
Kehtetute sedelite osakaal (%) 2,0 0,9 1,6 1,2 0,9 0,9 0,7
Eelhääletanuid statistika puudub 125 101 71 455 125 389 171 518 250 043 296 014
  sh elukohas - - 63 150 105 688 103 144 83 099 71 352
  väljaspool elukohta - - 8 305 19 701 38 099 26 098 48 334
  elektrooniliselt - - - - 30 275 140 846 176 328
Eelhääletanute osakaal hääletanutest (%) - 22,9 14,5 25 30,8 43,1 51,2
Kodus hääletanuid statistika puudub statistika puudub 14 834 12 682 11 030 7 648 6 242
Kodus hääletanute osakaal hääletanutest (%) - - 3 2,5 1,9 1,3 1,1
Valimisringkondi 12 11 11 12 12 12 12
Valimisjaoskondi 642 664 666 646 657 625 547
Hääletamiskohti välisriikides 13 24 32 35 37 41 40
Valimistel osalenud              
  erakondi 9 9 12 11 11 9 10
  valimisliite 8 7 - - - - -
  üksikkandidaate 25 12 19 16 7 32 11
Kandidaate kokku 628 1 256 1 885 963 975 789 872
Kandidaate mandaadi kohta 6,2 12,4 18,7 9,5 9,7 7,8 8,6
Mandaatide liigid:              
  isikumandaate 17 15 11 14 10 14 13
  ringkonnamandaate 24 34 44 60 65 68 66
  kompensatsioonimandaate 60 52 46 27 26 19 22
Valituks osutunud nimekirju 9 7 7 6 6 4 6
Kandidaatide keskmine vanus 46,8 46,8 49,0 47,4 46,7 47,2 48,8
Kandidaatidest (%)              
  mehi 540
(86,0)
1034
(82,3)
1377
(73,1)
757
(78,6)
711
(72,9)
611
(77,4)
636
(72,9)
  naisi 88
(14,0)
222
(17,7)
508
(26,9)
206
(21,4)
264
(27,1)
178
(22,6)
236
(27,1)
Valituks osutunute keskmine vanus 45,8 49,2 50,9 47,4 46,5 45,0 47,3
Valituks osutunutest (%)              
  mehi 88
(87,1)
89
(88,1)
83
(82,2)
82
(81,2)
77
(76,2)
81
(80,2)
77
(76,2)
  naisi 13
(12,9)
12
(11,9)
18
(17,8)
19
(18,8)
24
(23,8)
20
(19,8)
24
(23,8)

 

+ + +