Vabariigi Presidendi valimised 1996. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor leidis aset 26. augustil, 1996.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv97
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv95
4. Kehtetute hääletamissedelite arv2
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv14

KandidaatHääli
Lennart-Georg Meri45
Arnold Rüütel34

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, peeti teine hääletusvoor. Enne teist vooru toimus uus kandidaatide ülesseadmine.

Teine hääletusvoor leidis aset 27. augustil, 1996.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv98
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv96
4. Kehtetute hääletamissedelite arv1
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv12

KandidaatHääli
Lennart-Georg Meri49
Arnold Rüütel34

Kuna ükski kandidaat ei saavutanud nõutavat kahekolmandikulist häälteenamust, peeti kolmas hääletusvoor, mis toimus 27. augustil, 1996.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi kolmanda hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv98
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv96
4. Kehtetute hääletamissedelite arv1
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv11

KandidaatHääli
Lennart-Georg Meri52
Arnold Rüütel32

Kuna Vabariigi Presidendi valimisel Riigikogus ei saavutanud ükski kandidaat vajalikku Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, kutsus Riigikogu Esimees kokku valimiskogu. Vabariigi presidendi valimine valimiskogus määrati 20. septembriks, 1996.

 Valimine valimiskogus

Esimene hääletusvoor valimiskogus toimus 20. septembril "Estonia" kontserdisaalis.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv374
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv372
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv372
4. Kehtetute hääletamissedelite arv0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv0

KandidaatHääli
Tunne-Väldo Kelam76
Lennart-Georg Meri139
Siiri Oviir25
Arnold Rüütel85
Enn Tõugu47

Kuna ükski kandidaat ei saavutanud nõutavat häälteenamust, peeti samal päeval teine hääletusvoor.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv374
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv372
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv372
4. Kehtetute hääletamissedelite arv6
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv44

KandidaatHääli
Lennart-Georg Meri196
Arnold Rüütel126

Lennart-Georg Meri kogus üle 50% hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häältest ja osutus seega valituks Vabariigi Presidendiks.

 

+ + +