Vabariigi Presidendi valimine 2006. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor toimus 28 augustil, 2006.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv65
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv65
4. Kehtetute hääletamissedelite arv0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv0

KandidaatHääli
Ene Ergma65

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, peetakse 29. augustil teine hääletusvoor.


Teine hääletusvoor toimus 29. augustil, 2006.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv65
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv65
4. Kehtetute hääletamissedelite arv0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv1

KandidaatHääli
Toomas Hendrik Ilves64


Kolmas hääletusvoor toimus 29. augustil, 2006.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi kolmanda hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv65
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv65
4. Kehtetute hääletamissedelite arv0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv1

KandidaatHääli
Toomas Hendrik Ilves64

Valimine valimiskogus 

 

Vabariigi Presidendi valimine valimiskogus toimus 23 septembril 2006. a.

Presidendikandidaadi Toomas Hendrik Ilvese nimi kanti valimiskogus hääletamissedelile Riigikogus toimunud kolmanda hääletusvooru tulemuste põhjal.

Arnold Rüütel esitati Vabariigi Presidendi kandidaadiks 21. septembril.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv345
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv345
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv345
4. Kehtetute hääletamissedelite arv1
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv8
6. Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv:

KandidaatHääli
Toomas Hendrik Ilves174
Arnold Rüütel162

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 25 lõikest 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustas tunnistada Toomas Hendrik Ilves valituks Vabariigi Presidendiks.

+ + +