Elektroonilise hääletamise statistika

Siduva tulemusega elektroonilist hääletamist on läbi viidud juba kaheksal korral. E-hääletamist kasutati esmakordselt 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui üle 9 tuhande valija (s.o 1,9% hääletamisest osavõtnutest) andis oma hääle Interneti teel. 2009. aasta sügisel toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletas üle 104 tuhande valija (s.o 15,8% hääletamisest osavõtnutest) elektrooniliselt. 2011. a Riigikogu valimistel suurene elektrooniliselt hääletajate hulk veelgi, ületades 140 tuhande piiri. 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel võttis e-hääletamisest osa üle 133 tuhande hääletaja. 2014. a Euroopa Parlamendi valimistel kasutas e-hääletamise võimalust 103 151 valijat.

 
KOV 2005
RK 2007
EP 2009
KOV 2009
RK 2011
KOV 2013
EP 2014 RK 2015
Valijate koguarv
1 059 292
897 243
909 628
1 094 317
913 346
1 086 935
902 873 899 793
Hääletajate koguarv
502 504
555 463
399 181
662 813
580 264
630 050
329 766 577 910
Hääletamisest osavõtt
47,4%
61,9%
43,9%
60,6%
63,5%
58,0% 
36,5% 64,2%
E-hääletajate arv
9 317
30 275
58 669
104 413
140 846
133 808
103 151 176 491
Tühistatud e-häälte arv
30
32
55
100
82
146 
46 162
Loetud e-häälte arv
9 287
30 243
58 614
104 313
140 764
 133 662
103 105 176 329
Kehtetute e-häälte arv - - - - -*** 1 - 1
Korduvate e-häälte arv
364
789
910
2 373
4 384
3 045
2 019 4 593
E-hääletajate osakaal kõikidest valijatest
0,9%
3,4%
6,5%
9,5%
15,4%
12,3% 
11,4% 19,6%
E-hääletajate osakaal kõikidest osalenud hääletajatest
1,9%
5,5%
14,7%
15,8%
24,3%
21,2% 
31,3% 30,5%
E-häälte osakaal kõikidest eelhääletusel antud häältest
7,2%
17,6%
45,4%
44%
56,4%
50,5% 
59,2% 59,6%
Välismaal antud e-häälte osakaal kõikidest e-häältest
-
2% *
51 riiki
3% *
66 riiki
2,8% **
82 riiki
3,9%*
105 riiki
4,2%**
105 riiki 

4,69%*
98 riiki

5,71%*
116 riiki
E-hääletamise periood
3 päeva
3 päeva
7 päeva
7 päeva
7 päeva
7 päeva
7 päeva 7 päeva
Mobiil-ID abil hääletatud
-
-
-
-
2 690
11 753 
11 609 22 084
Mobiil-ID abil antud e-häälte osakaal kõikidest e-häältest
-
-
-
-
1,9%
8,6% 
11,0% 12,2%
Kontrollrakendusega kontrollitud häälte osakaal - - - - - 3,4% 4,0% 4,3%
 
* alaliselt ja ajutiselt välismaal
** ajutiselt välismaal 
*** üks kehtetu sedel, mis kajastub tühistatud e-häälte arvestuses 
 

E-hääletanute arv maakonniti 2005-2015

 
KOV 2005
RK 2007
EP 2009
KOV 2009
RK 2011
KOV 2013
EP 2014 RK 2015
Harjumaa
1137
3983
8503
14 407
20 675
19 281
15 901 26 832
Hiiumaa
97
274
521
1 017
1 510
1 466
1 053 1 891
Ida-Virumaa
358
876
2 122
5 344
4 807
5 602
2 878 5 386
Jõgevamaa
188
647
1 122
2 234
3 019
3 015
1 957 3 930
Järvamaa
245
846
1 489
2 894
3 844
3 590
2 484 4 552
Läänemaa
172
600
1 175
2 290
2 943
2 790
2 022 3 609
Lääne-Virumaa
339
1 151
2 086
4 190
5 920
5 322
3 840 7 421
Põlvamaa
197
621
987
2 085
3 030
3 115
1 916 3 794
Pärnumaa
453
1 713
3 349
6 490
8 898
7 847
5 609 10 722
Raplamaa
243
944
1 556
2 797
4 242
3 621
2 802 5 287
Saaremaa
255
811
1 376
2 724
4 110
3 820
2 811 5 388
Tartumaa
256
960
1 762
3 453
5 305
5 253
3 898 7 725
Valgamaa
209
576
1 006
2 030
2 696
2 725
1 721 3 414
Viljandimaa
332
1 185
2 033
3 605
5 295
4 666
3 439 6 501
Võrumaa
218
639
1 223
2 507
3 502
3 606
2 289 4 581
Tallinn
3 832
11 656
23 270
38 147
48 241
47 789
38 695 58 711
Tartu linn
786
2 674
4 786
8 199
11 614
10 300
8 751 14 000
Alaliselt välisriigis
-
119
303
-
1 195
-
1 085 2 747
KOKKU
9 317
30 275
58 669
104 413
140 846
133 808
103 151 176 491

 

E-hääletamise tulemus 2005. aasta KOV volikogu valimistel

E-hääletamise tulemus 2007. aasta Riigikogu valimistel

E-hääletamise tulemus 2009. aasta EP valimistel

E-hääletamise tulemus 2009. aasta KOV volikogu valimistel

E-hääletamise tulemus 2011. aasta Riigikogu valimistel

E-hääletamise tulemus 2013. aasta KOV volikogu valimistel

(eelmiste valimiste hall tulp viitab koguhääletamistulemusele 2009. aastal)

E-hääletamise tulemus 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

E-hääletamise tulemus 2015. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikandidaadid E-hääli
Rahva Ühtsuse Erakond 586
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 12 167
Eesti Reformierakond 66 283
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 30 299
Erakond Eestimaa Rohelised 2 118
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 70
Eesti Vabaerakond 21 129
Eesti Keskerakond 13 437
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 29 791
Eesti Iseseisvuspartei 185
Üksikkandidaadid 263
Kokku 176 328

 

E-hääletajate vanuseline struktuur 2005 - 2015

E-hääletajate sooline struktuur 2005-2015

E-hääletajate aktiivsus päevade lõikes 2005 - 2015

+ + +