Elektroonilise hääletamise statistika 2005 - 2013

Siduva tulemusega elektroonilist hääletamist on läbi viidud juba kuuel korral. E-hääletamist kasutati esmakordselt 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui üle 9 tuhande valija (s.o 1,9% hääletamisest osavõtnutest) andis oma hääle Interneti teel. 2009. aasta sügisel toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletas üle 104 tuhande valija (s.o 15,8% hääletamisest osavõtnutest) elektrooniliselt. 2011. a Riigikogu valimistel suurene elektrooniliselt hääletajate hulk veelgi, ületades 140 tuhande piiri. 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel võttis e-hääletamisest osa üle 133 tuhande hääletaja.

 
KOV 2005
RK 2007
EP 2009
KOV 2009
RK 2011
KOV 2013
Valijate koguarv
1 059 292
897 243
909 628
1 094 317
913 346
1 086 935
Hääletajate koguarv
502 504
555 463
399 181
662 813
580 264
630 050
Hääletamisest osavõtt
47,4%
61,9%
43,9%
60,6%
63,5%
58,0% 
E-hääletajate arv
9 317
30 275
58 669
104 413
140 846
133 808
Tühistatud e-häälte arv
30
32
55
100
82
146 
Loetud e-häälte arv
9 287
30 243
58 614
104 313
140 764
 133 662
Kehtetute e-häälte arv - - - - -*** 1
Korduvate e-häälte arv
364
789
910
2 373
4 384
3045
E-hääletajate osakaal kõikidest valijatest
0,9%
3,4%
6,5%
9,5%
15,4%
12,3% 
E-hääletajate osakaal kõikidest osalenud hääletajatest
1,9%
5,5%
14,7%
15,8%
24,3%
21,2% 
E-häälte osakaal kõikidest eelhääletusel antud häältest
7,2%
17,6%
45,4%
44%
56,4%
50,5% 
Välismaal antud e-häälte osakaal kõikidest e-häältest
-
2% *
51 riiki
3% *
66 riiki
2,8% **
82 riiki
3,9%*
105 riiki
4,2%**
105 riiki 
E-hääletamise periood
3 päeva
3 päeva
7 päeva
7 päeva
7 päeva
7 päeva
Mobiil-ID kasutanud
e-hääletajate arv
-
-
-
-
2 690
11 753 
Mobiil-ID kasutanud e-hääletajate osakaal kõikidest e-hääletajatest
-
-
-
-
1,9%
8,6% 
 
* alaliselt ja ajutiselt välismaal
** ajutiselt välismaal 
*** üks kehtetu sedel, mis kajastub tühistatud e-häälte arvestuses 
 

E-hääletanute arv maakonniti 2005-2013

 
KOV 2005
RK 2007
EP 2009
KOV 2009
RK 2011
KOV 2013
Harjumaa
1137
3983
8503
14 407
20 675
19 281
Hiiumaa
97
274
521
1 017
1 510
1 466
Ida-Virumaa
358
876
2 122
5 344
4 807
5 602
Jõgevamaa
188
647
1 122
2 234
3 019
3 015
Järvamaa
245
846
1 489
2 894
3 844
3 590
Läänemaa
172
600
1 175
2 290
2 943
2 790
Lääne-Virumaa
339
1 151
2 086
4 190
5 920
5 322
Põlvamaa
197
621
987
2 085
3 030
3 115
Pärnumaa
453
1 713
3 349
6 490
8 898
7 847
Raplamaa
243
944
1 556
2 797
4 242
3 621
Saaremaa
255
811
1 376
2 724
4 110
3 820
Tartumaa
256
960
1 762
3 453
5 305
5 253
Valgamaa
209
576
1 006
2 030
2 696
2 725
Viljandimaa
332
1 185
2 033
3 605
5 295
4 666
Võrumaa
218
639
1 223
2 507
3 502
3 606
Tallinn
3 832
11 656
23 270
38 147
48 241
47 789
Tartu linn
786
2 674
4 786
8 199
11 614
10 300
Alaliselt välismaal
-
119
303
-
1 195
-
KOKKU
9 317
30 275
58 669
104 413
140 846
133 808

 

E-hääletamise tulemus 2005. aasta KOV volikogu valimistel

E-hääletamise tulemus 2007. aasta Riigikogu valimistel

E-hääletamise tulemus 2009. aasta EP valimistel

E-hääletamise tulemus 2009. aasta KOV volikogu valimistel

E-hääletamise tulemus 2011. aasta Riigikogu valimistel

 

E-hääletamise tulemus 2013. aasta KOV volikogu valimistel

E-hääletaja vanuseline struktuur 2005 - 2011

I-hääletajad vanusegruppide lõikes 2005-2011

E-hääletaja sooline struktuur 2005-2011

I-hääletajad soo lõikes 2005-2011

E-hääletajate aktiivsus päevade lõikes 2005 - 2011

 

E-hääletajate aktiivsus kogu e-hääletamise perioodil 2005 - 2011

 

 

 

+ + +