Toimunud valimiste arhiiv

Valimised ja rahvahääletused 1992-2016

2016: Vabariigi Presidendi valimine **
2015: Riigikogu valimised (01.03)
2014: Euroopa Parlamendi valimised (25.05)
2013: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (20.10)
2011: Vabariigi Presidendi valimine (29.08)
2011: Riigikogu valimised (6.03)
2009: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (18.10)
2009: Euroopa Parlamendi valimised (7.06)
2007: Riigikogu valimised (4.03)
2006: Vabariigi Presidendi valimine **
2005: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (16.10)
2004: Euroopa Parlamendi valimised (13.06)
2003: Rahvahääletus (14.09)
2003: Riigikogu valimised (2.03)
2002: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (20.10)
2001: Vabariigi Presidendi valimine **
1999: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (17.10)
1999: Riigikogu valimised (07.03)
1996: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (20.10)
1996: Vabariigi Presidendi valimine **
1995: Riigikogu valimised (5.03)
1993: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (17.10)
1992: Vabariigi Presidendi valimine (20.09) *
1992: Riigikogu valimised (20.09)

* PS RakS alusel esimeses voorus otsesed ja üldised valimised, teises voorus valis Riigikogu
** Valis Riigikogu ja valimiskogu.
 

Valimised ja rahvahääletused 1989-1992 (kuni põhiseaduse vastuvõtmiseni)

1992: Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu, põhiseaduse rakendamise seaduse eelnõu ja nendega kaasneva lisaküsimuse rahvahääletus (28.06)

1991: Referendum Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses (03.03)
1990: Ülemnõukogu valimised (18.03)
1990: Eesti Kongressi valimised (24.02-1.03)
1989: ENSV kohalike rahvasaadikute nõukogude valimised (10.12)
1989: NSVL rahvasaadikute kongressi valimised (26.03)

Lisaks toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja kordushääletused

2014: ühinemisvalimised Kaarma, Lümanda ja Kärla valla territooriumil, millega tekkis Lääne-Saare vald.

2002: kordushääletamine Vinni valla valimisringkonnas nr 1. Valimistulemused tunnistati kehtetuks, kuna valimistel kandideeris kandideerimisõigust mitte omav isik.

2002: Püssi vallas tuli valimispäev kaks korda edasi lükata, kuna ei registreerimiseks ei esitatud piisavalt kandidaate. Valimised toimusid 15.12.

1998: volikogu valimine Abja vallas. Ühinesid Abja vald ja Abja-Paluoja linn.

1995: volikogu valimine Kihelkonna vallas. Valla valimiskomisjon ei registreerinud kandidaati, kes vaidlustas registreerimata jätmise kohtus. Lahend saadi alles 1995. aastaks.

1993: kordushääletamine 10 omavalitsusüksuses (Kehra linn, Loksa linn, Illuka vald, Kohtla vald, Mäetaguse vald, Põltsamaa vald, Kihnu vald, Koonga vald, Leisi vald, Mustjala vald, Piirissaare vald). Teistkordne kordushääletamine Leisi vallas. Kandidaatide nimekirjade vähesuse tõttu jäi osa mandaate põhihääletamise tulemusena jaotamata; puuduolevate mandaatide jaotamiseks korraldati kordushääletamised.

Rahvahääletused 1918-1940

1933: Põhiseaduse referendum (14.-16. oktoober, heaks kiidetud)
1933: Põhiseaduse referendum (10.-12. Juuni, tagasi lükatud)
1932: Põhiseaduse referendum (13.-15. august, tagasi lükatud)
1923: Algkooliseaduse muutmise referendum (usuõpetuse seadustamine) (17.-19. veebruar, heaks kiidetud)

Valimised 1918-1940

1938: VI Riigikogu (Riigivolikogu + määratud Riiginõukogu) valimised (veebruar)
1934: kohalikud valimised
1932: V Riigikogu valimised (mai)
1930: kohalikud valimised
1929: IV Riigikogu valimised (mai)
1927: kohalikud valimised
1926: III Riigikogu valimised (mai)
1923: II Riigikogu valimised (mai)
1923: kohalikud valimised
1921: kohalikud valimised
1920: I Riigikogu valimised (november)
1919: kohalikud valimised
1919: Asutava Kogu valimised (5.-7. aprill)

 

+ + +